Kevätkokous

03.03.2016

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS

Aika:              31.3.2016 alkaen klo 18.00.

Paikka:           Steripolar Oy, Sinimäentie 8, 02630 Espoo (www.steripolar.fi)

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1. Kokouksen avaus.
  2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
  3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
  4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
  5. Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajan lausunto.
  6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
  7. Päätetään ainais- ja kunniajäsenten kutsumisesta.
  8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Ote sääntöjen pykälästä 9:

”Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokoukseen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava yhdistyksen hallitukselle viimeistään kaksikymmentä (20) päivää ennen kokousta.”

ESPOO MOTORSPORT CLUB ry

Hallitus

Espoo Motorsport Club ry
Postiosoite: 
Luomannotko 2, 02200 ESPOO
Sähköposti: hallitus (at) emsc.fi