AKK-Motorsport ry:n hallitus on hyväksynyt toimitsijalisenssiuudistuksen.

07.02.2018

AKK-Motorsport ry:n hallitus on hyväksynyt toimitsijalisenssiuudistuksen ja siihen liittyvät sääntömuutokset pitkän valmisteluprosessin jälkeen koulutustyöryhmän tekemän esityksen pohjalta. Toimitsijalisensseissä siirrytään kolmiportaiseen toimitsijapätevyys- ja lisenssirakenteeseen vuoden 2018 alusta alkaen. 

Siirtymävaihe ja voimassaolo

Siirtymävaiheessa nykyiset voimassa olevat päätoimitsijalisenssit päivitetään 1-tason päätoimitsijalisensseiksi, jotka ovat voimassa nykyisen lisenssin voimassaoloajan loppuun asti. Muutos ei vaadi voimassaolevan päätoimitsijalisenssin haltijalta tai seuroilta toimenpiteitä - päivitetty lisenssi toimitetaan päätoimitsijoille automaattisesti.

Toimitsija­lisenssin voimassaolo on edelleen viisi vuotta lajista ja lisenssityypistä riippumatta.

Toimitsijalisenssin saamiseksi edellytetään vähintään 15 vuoden ikää perustoimitsijatasolla ja 18 vuoden ikää päätoimitsijatasolla.

Nuorisolisenssi

Nuorisolisenssi on 12–15 -vuotiaille tarkoitettu lisenssi, joka sisältää saman tapaturmavakuutuksen kuin toimitsijalisenssi. Nuorisolisenssi haetaan samaan tapaan kuin normaali toimitsijalisenssi. Sen myöntämiselle ei ole tehtävä- tai koulutusvaatimuksia.

Perustoimitsijalisenssi

Perustoimitsijalisenssi voidaan myöntää hakijalle, joka on suorittanut perustason toimitsijakoulutuksen. Voimassaoleva kuljettajatutkinto tai rataleima luetaan perustoimitsijakoulutukseksi.

Tekniikan perustoimitsija- lisenssi voidaan myöntää hakijalle, joka on suorittanut tekniikan perustoimitsijakoulutuksen.

Kartingtekniikan perustoimitsijalisenssi voidaan myöntää hakijalle, joka on suorittanut kartingtekniikan perustoimitsijakoulutuksen.

Autosuunnistuksen perustoimitsijalisenssin myöntämiselle ei ole koulutusvaatimusta, se myönnetään hakemuksesta.

Perustoimitsijalisenssin voimassaoloa voidaan jatkaa, kun on suorittanut kolme (3) perustoimitsijatason tehtävää lisenssin voimassaoloaikana.
 Lisenssin voimassaolon jatkoa tulee hakea, kuten aikaisemminkin. Toimitsijalisenssin voimassaolon jatkamista on anottava viimeistään neljän (4) kuukauden sisällä lisenssin voimassaolon päättymisestä.

Päätoimitsijalisenssi 2-taso

2-tason päätoimitsijalisenssi voidaan myöntää perustoimitsijalisenssin haltijalle, joka on suorittanut lajikohtaisen (esim. Nopeus tai Ralli) 2-tason päätoimitsijakoulutuksen ja viisi (5) perustoimitsijatason tehtävää kolmesta eri tehtävänimikkeestä perustoimitsijalisenssin voimassaolon aikana.

2-tason päätoimitsijalisenssin voimassaoloa voidaan jatkaa, kun on suorittanut kolme (3) 2-tason päätoimitsijatehtävää lisenssin voimassaoloaikana tai suorittamalla 2-tason päätoimitsijakoulutus uudelleen. Lisenssin voimassaolon jatkoa tulee hakea, kuten aikaisemminkin. Toimitsijalisenssin voimassaolon jatkamista on anottava viimeistään neljän (4) kuukauden sisällä lisenssin voimassaolon päättymisestä.

Päätoimitsijalisenssi 1-taso

1-tason päätoimitsijalisenssi voidaan myöntää ko. lajin 2-tason päätoimitsijalisenssin haltijalle, joka on suorittanut lajikohtaisen 1-tason päätoimitsijakoulutuksen ja viisi (5) 2-tason päätoimitsijatehtävää 2-tason päätoimitsijalisenssin voimassaoloaikana.

Tekniikan 1-tason päätoimitsijalisenssi voidaan myöntää tekniikan 2-tason päätoimitsijalisenssin haltijalle, joka on suorittanut viisi (5) tekniikan 2-tason päätoimitsijatehtävää lisenssin voimassaoloaikana.

1-tason päätoimitsijalisenssin voimassaoloa voidaan jatkaa, kun on suorittanut kolme (3) 1-tason päätoimitsijatehtävää lisenssin voimassaoloaikana tai suorittamalla 1-tason päätoimitsijakoulutus uudelleen. Tekniikan 1-tason päätoimitsijalisenssin voimassaoloa voidaan jatkaa, kun on suorittanut kolme (3) tekniikan 1-tason päätoimitsijatehtävää lisenssin voimassaoloaikana tai osallistumalla tekniikan lajipäiville.

Toimitsijalisenssin voimassaolon jatkamista on anottava viimeistään neljän (4) kuukauden sisällä lisenssin voimassaolon päättymisestä.

1-tason päätoimitsijalisenssin haltijat ovat oikeutettuja vapaaseen sisäänpääsyyn liiton luvalla järjestetyissä kansallisissa kilpailuissa.

1-tason päätoimitsijalisenssi rinnastetaan ao. lajin kuljettajatutkinnoksi poislukien rataleima ja rallin nuottitutkinto.

Vanhentuneen lisenssin päivittäminen voimaan

Mikäli edellisen 1- tai 2-tason päätoimitsijalisenssin voimassaolon umpeutumisesta on enintään kaksi vuotta, voi päätoimitsijalisenssin päivittää voimaan 2-tason päätoimitsijalisenssinä suorittamalla ko. lajin 2-tason päätoimitsijakoulutus näiden kahden vuoden aikana edellyttäen, että edellisen päätoimitsijalisenssin voimassaoloaikana on tehty kolme päätoimitsijatason tehtävää.

Toimitsijalisenssien tasovaatimukset

Toimitsijalisenssien tasovaatimukset määräytyvät laji- ja tehtäväkohtaisesti. Tehtäväkohtaiseen lisenssivaatimukseen vaikuttaa myös kilpailun taso. Lajikohtaiset toimitsijalisenssivaatimukset julkaistaan vuoden 2018 sääntökirjassa.

Toimitsijakoulutukset

Toimitsijakoulutusten sisällöt säilyvät pitkälti samoina kuin nyt. Esimerkiksi nykyinen nopeuden päätoimitsijakoulutus tulee jatkossa toimimaan 2-tason päätoimitsijakoulutuksena. 1-tason päätoimitsijakoulutukset ovat päätoimitsijoiden jatkokoulutuksia (vrt. nykyiset päätoimitsijalisenssiä uusiville suunnatut koulutukset), joiden sisällöissä voidaan syventää tietoja ja keskittyä yksityiskohtaisempiin kilpailun tekemiseen liittyviin kokonaisuuksiin.

Lisätietoa

Mikäli toimitsijalisenssien uudistus herättää kysymyksiä, voit kääntyä AKK:n toimiston tai koulutustyöryhmän puoleen tähän liittyvissä kysymyksissä. Yhteystiedot löytyvät alla olevista linkeistä.

AKK:n toimisto

Koulutustyöryhmä

AKK Etelä-Suomi koulutussuuunnitelma 2018 
Ilmottautumiset KITI:n kautta

Anssi Kannas

pääsihteeri

AKK-Motorsport ry

Espoo Motorsport Club ry
Postiosoite: 
Luomannotko 2, 02200 ESPOO
Sähköposti: hallitus (at) emsc.fi