Kevätkokous 31.3.2016

12.04.2016

Kevätkokokousen pöytäkirja 

ESPOON MOTORSPORT CLUB RY KEVÄTKOKOUS                                                    PÖYTÄKIRJA

Aika:             31.3.2016 klo 18:00

Paikka:         Steripolar Oy, Sinimäentie 8, 02360 Espoo

 1. Kokouksen avaus.

  Kokouksen avasi Helge Henriksson
   
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.

          2.1 Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Raimo Leppänen
          2.2 Kokouksen sihteeriksi valittiin Peter Staack
          2.3 Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Christoffer Dahlström ja Oskari Willman
          2.4 Ääntenlaskijoiksi valittiin Christoffer Dahlström ja Oskari Willman       

 1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Kokouskutsu on julkaistu  3.3.2016 kerhon nettisivuilla.
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 1. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.

  Hyväksyttiin työjärjestys muutoksin.
  Työjärjestykseen lisättiin kohta 9 Kokouksen päättäminen.
   
 2. Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajan lausunto.

  Esitettiin toimintakertomus, tilinpäätös sekä toiminnantarkastuskertomus.

  Kevätkokous esitti että toimintakertomuksen sisältöön tulee panostaa enemmän ja tuoda esim. nuorisotoimintaa enemmän esille.
   
 3. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

  Vahvistettiin tilinpäätös ja vastuuvapaus myönnettiin hallitukselle ja muille tilivelvollisille
   
 4. Päätetään ainais- ja kunniajäsenten kutsumisesta.

  Hallituksella ei ollut esitystä ainais- ja tai kunniajäsenistä.
   
 5. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

  Muita asioita ei ollut
   
 6. Kokous päätettiin klo 18:30

      

       Raimo Leppänen                                                       Peter Staack  
       puheenjohtaja                                                            sihteeri

                                           
        Christoffer Dahlström                                         Oskari Willman
                      

Espoo Motorsport Club ry
Postiosoite: 
Luomannotko 2, 02200 ESPOO
Sähköposti: hallitus (at) emsc.fi