Marja Aittola jatkaa EMSC:n puheenjohtajana

25.10.2016

Espoo Motorsport Club ry:n sääntömääräinen Syyskokous pidettiin Steripolar Oy:n tiloissa Espoon Mankkaalla maanantaina 24. lokakuuta.

Kokouksessa käsiteltiin sääntöjen mukaiset asiat, mm. vahvistettiin toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä vuotuisten jäsenmaksujen suuruus.

Syyskokouksessa suoritetaan perinteisesti myös henkilövaalit. Yhdistyksen puheenjohtajana jatkaa Marja Aittola ja hallituksen jäseninä Mikael Korhonen sekä Eija Seitz. Helge Henriksson valittiin hallitukseen uudelle kaksivuotiskaudelle. Uusina hallitukseen, myös kahdeksi vuodeksi valittiin Christoffer Dahlström ja Malla Harklin sekä vuodeksi Harri Suomi, joka tuli hallituksesta aiemmin eronneen Timo Ryökäksen tilalle. Erovuorossa olleet Raiccu Leppänen ja Jan Åberg eivät enää asettuneet ehdolle.

EMSC:ssä on tällä hetkellä noin 360 jäsentä.

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017

YLEISTÄ

Vuosi 2017 on seuran neljäs toimintavuosi, kolmas kokonainen. Toiminta alkaa vakiintua omille urilleen, suurimpana haasteena yleisesti autourheilun harrastaminen pääkaupunkiseudulla. Harrastuspaikkoja ei yksinkertaisesti lähistöllä ole ja yleisen taloustilanteen vuoksi toimintaa satojen kilometrien päähän Espoosta ei ole mielekästä järjestää.

Seurassa keskitytään ensi vuonna niin monipuolisesti eri lajeihin kuin vain mahdollista. Tärkeimpinä edelleen kartingtoiminta Bembölessä sekä kansallisen rallin järjestäminen syksyllä 2017.

JÄSENISTÖ

Seuran jäsenmäärä on noin 320, joista nuorisojäseniä (alle 18 v.) on noin 50 ja kunniajäseniä on kaksi. Jäsenmäärän kasvattamiseksi on tärkeää kehitellä toimintaa, mikä vetää jäseniä ja saa heidät myös pysymään jäseninä.

Jäsenasiat, kuten jäsenmaksut ja lisenssit, hoidetaan entiseen tapaan AKK:n jäsenpalveluja käyttäen.

SEURATOIMINTA

Yhdistyksen käytännön toimintoja hoitaa hallitus apunaan muita asiantuntijoita. Hallitus kokoontuu 7–10 kertaa vuodessa ja muun muassa käsittelee ajankohtaiset asiat, seuraa talousarviota, hyväksyy uudet jäsenet, huolehtii yhdistyksen edustamisesta mm. AKK-Motorsport ry:n alueen 8 kokouksissa.
Hallitus pitää yhteyttä Espoon päättäviin elimiin sekä ympäristön asukkaisiin mm. koskien Bembölen kartingrataa.

Yhdistys lähettää edustajia AKK-Motorsport ry:n sekä AKK-Motorsport ry:n alueen 8 ja Suomen Karting Liitto ry:n sääntömääräisiin kokouksiin.

Flying Finn -autoilla järjestetään keväällä esittelytilaisuus Tapiolan Urheilupuistossa. Ajoharjoituksia ja jäsentenvälisiä kilpailuja järjestetään mahdollisuuksien mukaan 1-2 kpl.

Jäsenistölle pyritään tiedottamaan myös lähialueiden seurojen tapahtumista ja yritetään olla niissä mukana myös toimitsijoina tarpeen mukaan.

Marras-joulukuussa järjestetään pikkujoulu/palkitsemistilaisuus sekä nuorisolle että aikuisjäsenille.

NUORISOTOIMINTA

Bembölen kartingrata saa jatkaa paikallaan ainakin vuoden 2021 loppuun. Kartingradan ollessa toistaiseksi seuran ainoa kiinteä suorituspaikka, on siitä johtuva voimakas nuorisotoiminta lähes itsestäänselvyys. Ympäristöpaineiden takia valvotaan radan aukioloaukoja ja melutasoa erittäin tarkasti.

Kartingharrastajille järjestetään Bembölessä koulutus/harjoitusmuotoinen Tiistaiturnaus-sarja sekä kestävyysajo. Näissä tapahtumissa on tavoitteena kouluttaa sekä nuoria kartingkuljettajia että toimitsijoita.

Helsingin FK-ratayhdistyksen Tattarisuon karting- ja pienoisautoradat ovat tarvittaessa käytössämme.

KARTINGRATA

Hallitus suunnittelee yhdessä kartingjaoksen kanssa kauden 2017 toiminnan radalla. Keväällä ja syksyllä rata-alueella pidetään siivous- ja kunnostustalkoot.

Huoltorakennus on remontin tarpeessa. Ensi vuonna tutkitaan ja selvitetään huoltorakennuksen kunnostus- ja/tai uusimistarpeet ja pyritään mahdollisuuksien mukaan myös korjaamaan tilannetta.

ESPOO MOTORSPORT CLUB RY KILPAILUTOIMINTA

Vuodelle 2017 on anottu lupaa järjestää kansallinen rallikilpailu.

Seuramestaruudet kartingissa ja muissakin lajeissa ratkaistaan kansallisten ja kansainvälisten kilpailujen perusteella.

Omien tapahtumien lisäksi olemme mukana auttamassa muita seuroja heidän kilpailutapahtumissaan paljolti vastavuoroisuus periaatteella.

Rallin MM-sarjan osakilpailun, Neste Rallin, erikoiskoejärjestelyihin osallistumme ensi vuonnakin mahdolli- suuksien mukaan.

JM-Liiga 2017 -tapahtumassa olemme mahdollisuuksien mukaan jälleen mukana.

KOULUTUS

Seuran oma valmennustoiminta rajoittuu toistaiseksi kartingiin. Nuoremmille pyritään järjestämään perin- teisesti, kaikille avoin, jokavuotinen kartingleiri. Kartingkuljettajien ja -huoltajien koulutus jatkuu talven aikana toteutettavissa kerhoilloissa ja kesällä kartingradalla.
Kaikki uudet kartingradalle tulevat harrastajat on vähimmillään perehdytettävä ratakäyttäytymiseen ja tarvittaviin lippumerkkeihin ennen radalle päästämistä.

Muiden lajien, kuljettajien ja toimihenkilöiden, koulutustarpeet hoidetaan pääasiassa AKK-Motorsport ry:n ja AKK-Motorsport ry:n alueen 8 ja muiden lähiseudun seurojen järjestämissä koulutustilaisuuksissa.

Jäseniä on rohkaistava osallistumaan toimitsijakoulutuksiin, jotta saamme järjestämämme kilpailutapahtu- mat hoidettua entistä enemmän omin voimin.

TIEDOTUS

AKK-Motorsport ry:n jäsenlehti lakkautettiin. Seuran verkkosivut www.emsc.fi sekä facebook-sivu ovat nyt sitäkin tärkeämmät tiedotus- ja uutiskanavat sekä seuran jäsenistölle että myös ulkopuolisille. Seuran sivuilta löytyy linkkejä myös sosiaalisen median sivustoihin.
Tiedotusta jäsenistölle tehdään myös sähköpostitse jäsenrekisteriin ilmoitettujen osoitteiden kautta.

TALOUS

Yhdistyksen pääasiallinen tulon lähde on jäsenmaksut ja syksylle anottu kansallinen rallikilpailu.

ESPOO MOTORSPORT CLUB RY Hallitus 

Espoo Motorsport Club ry
Postiosoite: 
Luomannotko 2, 02200 ESPOO
Sähköposti: hallitus (at) emsc.fi