Kevätkokous UUSI päivämäärä 24.3.2015 klo 18:00

 

KOKOUSKUTSU

Sääntömääräinen kevätkokous pidetään 24.3.2015 alkaen klo 18.00.

Paikka on Mankkaan Makasiini, osoite Vanhan-Mankkaankuja 2 C, 02180 Espoo

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1. Kokouksen avaus.
  2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
  3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
  4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
  5. Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajan lausunto.
  6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
  7. Päätetään ainais- ja kunniajäsenten kutsumisesta.
  8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Ote sääntöjen pykälästä 9:

”Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokoukseen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava yhdistyksen hallitukselle viimeistään kaksikymmentä (20) päivää ennen kokousta.”

ESPOO MOTORSPORT CLUB RY

Hallitus

Espoo Motorsport Club ry
Postiosoite: 
Luomannotko 2, 02200 ESPOO
Sähköposti: hallitus (at) emsc.fi