SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS

27.02.2017

Aika:              30.3.2017 alkaen klo 18.00.

Paikka:           Steripolar Oy, Sinimäentie 8, 02630 Espoo (www.steripolar.fi)

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 

  1. Kokouksen avaus.
  2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
  3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
  4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
  5. Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajan lausunto.
  6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
  7. Päätetään ainais- ja kunniajäsenten kutsumisesta.
  8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
  9. Kokouksen päättäminen.
  10. Vapaata keskustelua
Ote yhdistyksen sääntöjen pykälästä 9:

”Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokoukseen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava yhdistyksen hallitukselle viimeistään kaksikymmentä (20) päivää ennen kokousta.”

27.2.2017

ESPOO MOTORSPORT CLUB ry

Hallitus

Espoo Motorsport Club ry
Postiosoite: 
Luomannotko 2, 02200 ESPOO
Sähköposti: hallitus (at) emsc.fi