SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS

27.09.2016

Espoo Motorsport Club ry
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 
24.10.2016 klo 18 alkaen

Paikka, Steripolar Oy, Sinimäentie 8, 02630 Espoo

SYYSKOKOUKSEN ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi äänten laskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymismaksujen sekä kannatusjäsenmaksujen suuruus.
6. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä (3-6 jäsentä)
7. Valitaan hallituksen puheenjohtaja yhdeksi (1) kalenterivuodeksi
8. Valitaan hallituksen erovuoroisten jäsenten tilalle kahdeksi (2) seuraavaksi kalenterivuodeksi jäsenet
9. Valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja heille kaksi (2) varamiestä
10. Päätetään ainais- ja kunniajäsenten kutsumisesta
11. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
12. Kokouksen päättäminen

Espoo Motorsport Club ry
Postiosoite: 
Luomannotko 2, 02200 ESPOO
Sähköposti: hallitus (at) emsc.fi