Syyskokous 2015

14.10.2015

Kokous pidetään 28.10.2015 alkaen klo 18.00.

Kokouspaikka: Steripolar Oy, Sinimäentie 8, 02630 Espoo (www.steripolar.fi)

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus.
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
 5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymismaksujen , vuotuisten jäsenmaksujen sekä kannatusjäsenmaksujen suuruus.
 6. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä (3-6 jäsentä).
 7. Valitaan hallituksen puheenjohtaja yhdeksi (1) kalenterivuodeksi.
 8. Valitaan hallituksen erovuoroisten jäsenten tilalle kahdeksi (2) seuraavaksi kalenterivuodeksi jäsenet.
 9. Valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja heille kaksi (2) varamiestä.
 10. Päätetään ainais- ja kunniajäsenten kutsumisesta.
 11. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
  Sääntömuutosesitys: Hallitus esittää lisäystä sääntöjen pykälään 2. Muutoksen jälkeen pykälä 2 kuuluu seuraavasti (lisäys lihavoituna, kursiivilla ja alleviivattuna):
  Tarkoitus ja toiminnan laatu.
  Yhdistyksen tarkoituksena on autourheilun ja auton hallintataidon sekä liikennekulttuurin edistäminen. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi järjestää kilpailuja, näytöksiä, esitelmiä, kokouksia yms. autourheiluun ja liikennekysymyksiin liittyviä valistus-, tiedotus-, koulutus- ja harjoitustilaisuuksia sekä tukea jäsenistönsä kilpailuharrastusta. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta, harjoittaa julkaisutoimintaa, majoitus- ja ravitsemusliikettä sekä toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä. Yhdistys voi myös omistaa, ostaa ja myydä arvopapereita. Yhdistyksen ovat perustaneet Espoon Urheiluautoilijat ry ja Tapiolan Urheiluautoilijat ry.

ESPOO MOTORSPORT CLUB RY

Hallitus

Espoo Motorsport Club ry
Postiosoite: 
Luomannotko 2, 02200 ESPOO
Sähköposti: hallitus (at) emsc.fi