Toimintasuunnitelma 2021

YLEISTÄ

Vuosi 2021 on seuran kahdeksas toimintavuosi. Suurimpana haasteena on edelleen yleisesti autourheilun harrasta­mi­nen pääkaupunkiseudulla. Harrastuspaikkoja ei lähistöllä juurikaan ole. Seuramme on aktiivinen ja pyrimme jatkuvasti kehittämään toimintaamme. Uudet harrastajat ovat tervetulleita mukaan seuramme toimintaan.

Seurassa keskitytään ensi vuonna niin monipuolisesti eri lajeihin kuin vain mahdollista. Tärkeimpänä edelleen kartingtoiminta Bembölessä. 

 JÄSENISTÖ

Seuran jäsenmäärä on noin 260, joista nuorisojäseniä (alle 15 v.) on noin 70 ja kunniajäseniä on kaksi. Jäsenmäärän kasvattamiseksi on tärkeää kehitellä toimintaa, mikä vetää jäseniä ja saa heidät myös pysymään jäseninä.

Jäsenasiat, kuten jäsenmaksut ja kilpailijalisenssit, hoidetaan entiseen tapaan AKK:n jäsenpalveluja käyttäen. 

 SEURATOIMINTA

Yhdistyksen käytännön toimintoja hoitaa hallitus apunaan muita asiantuntijoita. Hallitus kokoontuu 7–10 kertaa vuodessa ja muun muassa käsittelee ajankohtaiset asiat, seuraa talousarviota, hyväksyy uudet jäsenet, huolehtii yhdistyksen edustamisesta mm. AKK-Motorsport ry:n liittokokouksessa ja alueen 8 kokouksissa.

Hallitus pitää yhteyttä Espoon päättäviin elimiin sekä ympäristön asukkaisiin mm. koskien Bembölen kartingrataa.

Yhdistys lähettää edustajia AKK-Motorsport ry:n sekä AKK-Motorsport ry:n alueen 8 ja Suomen Karting Liitto ry:n sääntömääräisiin kokouksiin.  Yhdistyksellä on tällä hetkellä edustaja alueen 8 Aluevaltuus­tossa sekä AKK-Motorsport ry:n Liittovaltuustossa.

 Ajoharjoituksia ja jäsentenvälisiä kilpailuja järjestetään mahdollisuuksien mukaan 1–2 kpl.

 Jäsenistölle pyritään tiedottamaan myös lähialueiden seurojen tapahtumista ja olemaan niissä mukana myös toimitsijoina tarpeen mukaan.

 Marras–joulukuussa järjestetään pikkujoulut/palkitsemistilaisuus sekä nuoriso- että aikuisjäsenille. 

 NUORISOTOIMINTA

Kartingradalla tapahtuva innostunut ja aktiivinen nuorisotoiminta on seuralle tärkeää. Ympäristöpaineiden takia radan aukioloaikoja ja melutasoa valvotaan erittäin tarkasti. 

Radalta löytyy vuokrattaviksi erilaisia pienirunkoisia kartingautoja. Vuokra-autoiltoja pidetään lajista kiinnostuneille lapsille ja nuorille. Iltojen tarkoitus on saada uusia harrastajia autourheilun pariin. Lisätietoa kartingtoiminnasta, tapahtumista ja hinnoista saa seuran nettisivuilta, Facebookista ja kauden aikana kartingradalta.

 Kartingharrastajille järjestetään Bembölen radalla koulutus-/harjoitusmuotoinen Tiistaiturnaus-sarja ja Kestävyysajo sekä ihan pienimmille harrastajille Puffo-karnevaali. Tapahtumien tavoitteena on kouluttaa kartingkuljettajia, huoltajia ja toimitsijoita. Sähkökartingautojen toimintaa kehitetään edelleen. 

Aloittelevien kartingkuljettajien valmennus järjestetään Bembölen radalla. Kilpailukuljettajien valmennus järjestetään Bembölessä ja muilla pääkaupunkiseudun radoilla. Valmennuspäiviin pyydetään ulkopuolinen kouluttaja.

 AKK:n kanssa yhteistyössä Flying Finn-kiertue tullaan järjestämään Espoossa, mahdollisesti Espoo Päivän tai muun vastaavan tapahtuman yhteydessä. 

 Talven aikana järjestetään e-Motorsport tapaaminen ja radan aukioloaikoina on mahdollisuus kokeilla e-Motorsportia ratakahvilassa. 

 KARTINGRATA

Keväällä ja syksyllä rata-alueella pidetään siivous- ja kunnostustalkoot. Asfaltin uusiminen pyritään toteuttamaan kesäkaudella 2021. Radan asfaltointiin tarvittavien kustannusten kattamiseksi järjestetään rahankeräys jäsenistölle ja sidosryhmille. Seura osallistuu myös osaltaan rahoitukseen. Pari nuorta autourheilusta kiinnostunutta henkilöä palkataan ratavalvojaksi sekä kahvilan pitäjäksi ajokauden ajaksi. 

 KILPAILUTOIMINTA

Seuramestaruudet kartingissa ja muissakin lajeissa ratkaistaan kansallisten ja kansainvälisten kilpailujen perusteella. 

 Omien tapahtumien lisäksi olemme mukana auttamassa muita seuroja heidän kilpailutapahtumissaan paljolti vastavuoroisuusperiaatteella.

 Rallin MM-sarjan osakilpailun erikoiskoejärjestelyihin Jyväskylässä osallistumme ensi vuonnakin mahdolli­suuksien mukaan.

 SM JM-Liiga 2021 -tapahtumassa olemme mahdollisuuksien mukaan jälleen mukana. 

 KOULUTUS

Seuran omaa valmennustoimintaa kohdennetaan kartingiin. Nuoremmille pyritään järjestämään perin­tei­sesti kaikille avoin, jokavuotinen kartingleiri. Kartingkuljettajien ja mekaanikkojen/huoltajien koulutus jatkuu talven aikana toteutettavissa kerhoilloissa ja kesällä kartingradalla. Datan analysointikoulutus järjestetään talven ja syksyn aikana. 

Kaikki uudet kartingradalle tulevat harrastajat on vähimmillään perehdytettävä ratakäyttäytymiseen ja tarvittaviin lippumerkkeihin ennen radalle päästämistä.

 Muiden lajien, kuljettajien ja toimihenkilöiden, koulutustarpeet hoidetaan pääasiassa AKK-Motorsport ry:n ja AKK-Motorsport ry:n alueen 8 ja muiden lähiseudun seurojen järjestämissä koulutustilaisuuksissa. 

 Jäseniä tulee rohkaista osallistumaan toimitsijakoulutuksiin, jotta saamme järjestämämme kilpailu­tapah­tu­mat hoidettua entistä enemmän omin voimin. 

 TIEDOTUS

Seuran verkkosivut www.emsc.fi sekä facebook-sivut ovat tärkeimmät tiedotus- ja uutiskanavat. Lisäksi kartingjaos ylläpitää seuran Instagram-tiliä, joka on painottunut Bembölen toimintaan. Seuran sivuilta löytyy linkkejä sosiaalisen median sivustoihinkin. 

 Tiedotusta jäsenistölle suoritetaan myös sähköpostitse jäsenrekisteriin ilmoitettujen yhteystietojen mukaan. Kysymyksiä tai ehdotuksia käsiteltäviksi hallituksen kokouksissa voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen hallitus@emsc.fi.

 TALOUS

Yhdistyksen pääasiallinen tulonlähde ovat jäsenmaksut ja mahdolliset nuorisotoimintaan saatavat avustukset.

 

 ESPOO MOTORSPORT CLUB RY

Hallitus

 

Espoo Motorsport Club ry
Postiosoite/Laskutusosoite: 
PL 37, 02101 ESPOO
Sähköposti: hallitus (at) emsc.fi