Toimintasuunnitelma 2020

YLEISTÄ

Vuosi 2020 on seuran seitsemäs toimintavuosi. Suurimpana haasteena on edelleen yleisesti autourheilun harrasta­mi­nen pääkaupunkiseudulla. Harrastuspaikkoja ei lähistöllä juurikaan ole. Seuramme on aktiivinen ja pyrimme jatkuvasti kehittämään toimintaamme. Uudet harrastajat ovat tervetulleita mukaan seuramme toimintaan.

Seurassa keskitytään ensi vuonna niin monipuolisesti eri lajeihin kuin vain mahdollista. Tärkeimpinä edelleen kartingtoiminta Bembölessä ja varsinkin sähkökartingautojen toiminnan kehittäminen. Sähkökartingit näkyivät radallamme jo kesällä 2019. Olemme mukana Flying Finn -toiminnassa ja aktivoimme eMotorsportin osaksi yhdistyksemme nuorisotoimintaa.

JÄSENISTÖ

Seuran jäsenmäärä on vajaa 230, joista nuorisojäseniä (alle 18 v.) on noin 40 ja kunniajäseniä on kaksi. Jäsenmäärän kasvattamiseksi on tärkeää kehitellä toimintaa, mikä vetää jäseniä ja saa heidät myös pysymään jäseninä.

Jäsenasiat, kuten jäsenmaksut ja kilpailijalisenssit, hoidetaan entiseen tapaan AKK:n jäsenpalveluja käyttäen.

SEURATOIMINTA

Yhdistyksen käytännön toimintoja hoitaa hallitus apunaan muita asiantuntijoita. Hallitus kokoontuu 7–10 kertaa vuodessa ja muun muassa käsittelee ajankohtaiset asiat, seuraa talousarviota, hyväksyy uudet jäsenet, huolehtii yhdistyksen edustamisesta mm. AKK-Motorsport ry:n liittokokouksessa ja alueen 8 kokouksissa.

Hallitus pitää yhteyttä Espoon päättäviin elimiin sekä ympäristön asukkaisiin mm. koskien Bembölen kartingrataa.

Yhdistys lähettää edustajia AKK-Motorsport ry:n sekä AKK-Motorsport ry:n alueen 8 ja Suomen Karting Liitto ry:n sääntömääräisiin kokouksiin.  Yhdistyksellä on tällä hetkellä edustaja 8 Aluevaltuus­tossa sekä AKK-Motorsport ry:n Liittovaltuustossa.

Ajoharjoituksia ja jäsentenvälisiä kilpailuja järjestetään mahdollisuuksien mukaan 1–2 kpl.

Jäsenistölle pyritään tiedottamaan myös lähialueiden seurojen tapahtumista ja olemaan niissä mukana myös toimitsijoina tarpeen mukaan.

Marras–joulukuussa järjestetään pikkujoulu/palkitsemistilaisuus sekä nuoriso- että aikuisjäsenille.

NUORISOTOIMINTA

Bembölen kartingradalla saadaan jatkaa toimintaa ainakin vuoden 2021 loppuun. Kartingradalla tapahtuva, innostunut ja aktiiivinen nuorisotoiminta on seuralle tärkeää. Ympäristöpaineiden takia radan aukioloaikoja ja melutasoa valvotaan erittäin tarkasti.

Radalta löytyy vuokrattaviksi erilaisia kartingautoja eri-ikäisille nuorille kuljettajille turvalliseen ja hallittuun harrastamiseen. Lisätietoa kartingtoiminnasta, tapahtumista ja hinnoista saa seuran nettisivuilta ja kauden aikana kartingradalta.

Kartingharrastajille järjestetään Bembölen radalla koulutus-/harjoitusmuotoinen Tiistaiturnaus-sarja sekä Kestävyysajo. Lisäksi järjestetään lapsille Buffo-karnevaali.

Näissä tapahtumissa on tavoitteena kouluttaa sekä nuoria kartingkuljettajia että toimitsijoita.

Sähkökartingautojen toimintaa kehitetään edelleen.

Helsingin FK-ratayhdistyksen Tattarisuon karting- ja pienoisautoradat ovat tarvittaessa käytössämme.

KARTINGRATA

Hallitus suunnittelee yhdessä kartingjaoksen kanssa kauden 2020 toiminnan radalla. Keväällä ja syksyllä rata-alueella pidetään siivous- ja kunnostustalkoot.

KILPAILUTOIMINTA

Seuramestaruudet kartingissa ja muissakin lajeissa ratkaistaan kansallisten ja kansainvälisten kilpailujen perusteella.

Omien tapahtumien lisäksi olemme mukana auttamassa muita seuroja heidän kilpailutapahtumissaan paljolti vastavuoroisuusperiaatteella.

Rallin MM-sarjan osakilpailun, Neste Rallin, erikoiskoejärjestelyihin osallistumme ensi vuonnakin mahdolli­suuksien mukaan.

SM JM-Liiga 2020 -tapahtumassa olemme mahdollisuuksien mukaan jälleen mukana.

KOULUTUS

Seuran oma valmennustoiminta on pääosin rajoittunut toistaiseksi kartingiin. Nuoremmille pyritään järjestämään perin­tei­sesti kaikille avoin, jokavuotinen kartingleiri. Kartingkuljettajien ja -huoltajien koulutus jatkuu talven aikana toteutettavissa kerhoilloissa ja kesällä kartingradalla.

Kaikki uudet kartingradalle tulevat harrastajat on vähimmillään perehdytettävä ratakäyttäytymiseen ja tarvittaviin lippumerkkeihin ennen radalle päästämistä.

Muiden lajien, kuljettajien ja toimihenkilöiden, koulutustarpeet hoidetaan pääasiassa AKK-Motorsport ry:n ja AKK-Motorsport ry:n alueen 8 ja muiden lähiseudun seurojen järjestämissä koulutustilaisuuksissa.

Jäseniä tulee rohkaista osallistumaan toimitsijakoulutuksiin, jotta saamme järjestämämme kilpailu­tapah­tu­mat hoidettua entistä enemmän omin voimin.

TIEDOTUS

Seuran verkkosivut www.emsc.fi sekä facebook-sivut ovat tärkeimmät tiedotus- ja uutiskanavat seuran jäsenistölle mutta myös ulkopuolisille. Seuran sivuilta löytyy linkkejä sosiaalisen median sivustoihinkin.

Tiedotusta jäsenistölle suoritetaan myös sähköpostitse jäsenrekisteriin ilmoitettujen yhteystietojen mukaan. Kysymyksiä tai ehdotuksia käsiteltäviksi hallituksen kokouksissa voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen hallitus@emsc.fi.

TALOUS

Yhdistyksen pääasiallinen tulonlähde ovat jäsenmaksut ja mahdolliset nuorisotoimintaan saatavat avustukset.

 

ESPOO MOTORSPORT CLUB RY

Hallitus

 

Espoo Motorsport Club ry
Postiosoite/Laskutusosoite: 
PL 37, 02101 ESPOO
Sähköposti: hallitus (at) emsc.fi