Toimintasuunnitelma 2024

YLEISTÄ
Vuosi 2024 on seuramme yhdestoista toimintavuosi. Seuramme on aktiivinen ja pyrimme jatkuvasti
kehittämään toimintaamme. Uudet harrastajat ovat tervetulleita seuramme toimintaan.
Seurassa keskitytään myös ensi vuonna niin monipuolisesti eri lajeihin kuin vain mahdollista,
tärkeimpinä kartingtoiminta Bembölessä sekä rallitoiminta pääasiassa Uudellamaalla.
JÄSENISTÖ
Seuran jäsenmäärä on noin 240, joista nuorisojäseniä (alle 15v.) on noin 70, kunniajäseniä kolme ja yksi
kannattajajäsen. Jäsenmäärän kasvattamiseksi on tärkeää kehittää seuran toimintaa, olla aktiivinen ja
muuntautumiskykyinen, niin saadaan myös uudet jäsenet kiinnostumaan seuramme toiminnasta ja
pysymään jäseninä.
Jäsenasiat, kuten jäsenmaksut ja kilpailijalisenssit hoidetaan entiseen tapaan AKK:n jäsenpalveluja
käyttäen.
SEURATOIMINTA
Yhdistyksen käytännön asioita hoitaa hallitus tarvittaessa apunaan asiatuntijoita. Hallitus kokoontuu
7-10 kertaa vuodessa. Kokouksissa käsitellään mm. ajankohtaiset asiat, seurataan talousarviota ja
hyväksytään uudet jäsenet. Hallitus julkaisee stipendirahaston/myöntämisperusteet. Yhdistyksen
syyskokous päättää vuosittain stipendeihin käytössä olevan budjetin.
Hallitus pitää tarvittaessa yhteyttä Espoon päättäviin elimiin sekä Bembölen kartingradan ympäristön
asukkaisiin.
Yhdistys lähettää edustajia AKK-Motorsport ry:n sekä AKK-Motorsport ry alueen 8 ja Suomen Karting
Liitto ry:n sääntömääräisiin kokouksiin. Yhdistyksellä on tällä hetkellä edustaja alueen 8 Aluevaltuustossa
sekä AKK-Motorsport ry:n Liittovaltuustossa.
Jäsenistölle tiedotetaan myös lähialueiden seurojen tapahtumista ja pyrimme olemaan niissä mukana
toimitsijoina mahdollisuuksien mukaan.
Marras-joulukuussa järjestetään pikkujoulut/palkitsemistilaisuudet sekä nuoriso- että aikuisjäsenille.
NUORISOTOIMINTA
Bembölen kartingradalla tapahtuva innostunut ja aktiivinen nuorisotoiminta on seuralle tärkeää.
Ympäristö paineiden vuoksi radan aukioloaikoja ja melutasoa valvotaan erittäin tarkasti.
Bembölen kartingradalla on vuokrattavana erilaisia pienirunkoisia kartingautoja. Autoja vuokrataan
lajista kiinnostuneille lapsille ja nuorille tarkoituksena saada uusia harrastajia autourheilun pariin.
Uusille harrastajille järjestetään ajoharjoitustapahtumia kesän aikana.
Kartingharrastajille järjestetään Bembölen radalla suuren suosion saavuttanut koulutus-/harjoitusmuotoinen
Tiistaiturnaus-sarja ja kauden päätteeksi Kestävyysajo. Ihan pienimmille harrastajille
järjestetään Puffoiltoja, jossa myös harjoitellaan kilpailujen sääntöjä ja opetellaan lippumerkkejä.
Tapahtumien tavoitteena on kouluttaa kartingkuljettajia, huoltajia ja toimitsijoita tuleviin tapahtumiin
ja kilpailuihin. Ajokoulutusta järjestetään ratakauden aikana mahdollisesti myös ulkopuolisen
kouluttajan/kouluttajien voimin.
Lisätietoa kartingtoiminnasta, tapahtumista ja hinnoista saa seuran nettisivuilta ja kauden aikana
Bembölen kartingradalta sen aukioloaikoina.
KARTINGRATA
Bembölen kartingrata tarjoaa erinomaiset puitteet lasten ja nuorten ajoharjoittelulle. Rata avataan
sään salliessa jo huhtikuussa ja kausi päättyy syyskuun lopussa.
Radan aukioloajat pysyvät ennallaan maanantaista keskiviikkoon klo 17-20.
Radalle pyritään palkkaamaan kesäkaudeksi radan turvallisuudesta vastaava ratamestari ja kahvilatyöntekijä.
KILPAILUTOIMINTA
Seuramestaruudet kartingissa ja muissakin lajeissa ratkaistaan kansallisten ja kansainvälisten kilpailujen
perusteella.
Omien tapahtumien lisäksi olemme mukana auttamassa muita seuroja heidän kilpailutapahtumissaan
osaksi vastavuoroisuusperiaatteella.
Rallin MM-sarjan Suomen osakilpailun erikoiskoejärjestelyihin olemme osallistuneet jo useina vuosina
ja osallistumme ensi vuonnakin mahdollisuuksien mukaan.
KOULUTUS
Seuran oma valmennustoiminta kohdistuu pääasiassa kartingiin. Kaikki uudet kartingradalle tulevat
harrastajat on perehdytettävä ratakäyttäytymiseen ja tarvittaviin lippumerkkeihin ennen radalle
menemistä.
Muiden lajien kuljettajien ja toimihenkilöiden koulutustarpeet hoidetaan pääasiasiassa AKK- Motorsport
ry:n ja AKK Motorsport Ry:n alueen 8 järjestämissä koulutustilaisuuksissa.
Jäseniä rohkaistaan osallistumaan toimitsijakoulutustilaisuuksiin, että saamme järjestämämme
kilpailutapahtumat hoidettua entistä enemmän omin voimin.
TIEDOTUS
Seuran verkkosivut www.emsc.fi, Facebook- ja Instagram-sivut ovat tärkeimmät tiedotus- ja uutiskanavat.
Tiedotusta jäsenistölle suoritetaan myös sähköpostitse jäsenrekisteriin ilmoitettujen yhteystietojen
mukaan.
Kysymykset ja ehdotukset seuran toiminnasta ovat tervetulleita ja niitä voit lähettää hallituksen
käsiteltäväksi sähköpostiosoitteeseen hallitus@emsc.fi.
TALOUS
Yhdistyksen pääasiallinen tulonlähde ovat jäsenmaksut ja mahdolliset nuorisotoimintaan saatavat
avustukset.
Avustuksia pyrimme hakemaan mm. Espoon kaupungilta, Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry:ltä ja
Opetus- ja kulttuuriministeriöltä.

Hallitus

Espoo Motorsport Club ry
Postiosoite: 
Luomannotko 2, 02200 ESPOO
Sähköposti: hallitus (at) emsc.fi